...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน 2563

รายละเอียด :
    

 

                 เมื่อวันที่ 13 - 14 ก.พ. 2563 กองการศึกษาฯ อบต.อัยเยอร์เวง ได้จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอัยเยอร์เวง ก.ม 29 เพื่อสร้างจุดรวมของครอบครัวของสมาชิก 3 วัย ให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่ดีและก่อให้เกิดสายใยรักแห่งครอบครัว และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้กับเด็ก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 124 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**