...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม : ชนเผ่าอัสรี ในป่าฮาลาฯ


รายละเอียด :
    

            ชุมชนอัสลี หรือ ทับอัสลี หรือ ทับซาไก (มานิ) จะเป็นสังคมเผ่าเล็กๆ เดิมอาศัยอยู่ในป่าฮาลา ฝั่งติดชายแดน ม.๙ บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง วิถีปกติของชาวอัสลีจะย้ายทับไปเรื่อยๆ ที่พักอาศัยก็จะสร้างแบบง่ายๆ และพร้อมที่จะอพยพ หรือย้ายได้ทันที โดยหากอาศัยอยู่ในป่าลึกลักษณะทับที่อยู่และวิถีชีวิตก็จะมีความเป็นดั้งเดิม อาศัยแหล่งอาหารธรรมชาติเป็นหลักในการดำรงชีวิต เช่น พวกหัวกลอย หัวมัน หัวเผือก และมีการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร แต่เมื่อย้ายมาอาศัยอยู่ใกล้ๆหมู่บ้าน แม้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบกระท่อม แต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมเป็นสำคัญ นั่นคือใช้วัสดุจากธรรมชาติในการก่อสร้าง ซึ่งทับปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากชุมชนบ้านนากอประมาณ ๓ กม. มีชาวอัสลีอาศัยอยู่ประมาณ ๔๐ คน โดยมีหัวหน้าเผ่าเป็นผู้นำ

               ภายในปี 2563 จะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัสลีกลางแจ้งที่บ่อน้ำร้อนนากอ โดยจะจำลองทับอัสลี เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวอัสลี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ศึกษา เรียนรู้  และสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าอัสลี อันจะเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวอัสลีให้คงอยู่ และเป็นที่ศึกษาของชนรุ่นหลังต่อไป

 

               ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านอัสลี สามารถติดต่อได้ที่ คุณซูไฮมี มีนา โทร. 086-2888792 คุณมะดือรัน มามะ โทร.  087-2979217

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557    อ่าน 300 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**