...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการลักษณะดังนี้

 

1. การสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกันโรค

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

 

สามารถส่งแบบเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม อบต.อัยเยอร์เวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 073-285111,  0890021896

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน