...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการลักษณะดังนี้

1. การสร้างเสริมสุขภาพ

2. การป้องกันโรค

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ

4. การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

สามารถส่งแบบเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม อบต.อัยเยอร์เวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 073-285111,082-417-1338 หรือทางอีเมล์ sataranasuk.iyerweng@gmail.com

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50080 คน