...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะอิหม่าม ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
15 พ.ค. 2556
112 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
07 พ.ค. 2556
113 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
07 พ.ค. 2556
114 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสะพาน กม.36 ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
17 เม.ย. 2556
115 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
05 เม.ย. 2556
116 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานน้ำล้น ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 มี.ค. 2556
117 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
06 มี.ค. 2556
118 อบต.อัยเยอร์เวงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลอัยเยอร์เวงเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
26 ก.พ. 2556
119 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ก.พ. 2556
120 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง กม.29 - อัยเยอร์ควีน ดาวน์โหลดเอกสาร
376
04 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24