...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
25 ม.ค. 2556
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
504
22 ม.ค. 2556
123 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
07 ม.ค. 2556
124 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
04 ม.ค. 2556
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
442
04 ม.ค. 2556
126 กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
28 ธ.ค. 2555
127 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
19 ธ.ค. 2555
128 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
06 ธ.ค. 2555
129 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
539
29 พ.ย. 2555
130 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
21 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24