...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
20 พ.ย. 2555
132 ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
19 พ.ย. 2555
133 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
12 พ.ย. 2555
134 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
06 พ.ย. 2555
135 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
08 ต.ค. 2555
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
27 ก.ค. 2555
137 ตอบคำถาม มือเท้าปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
448
23 ก.ค. 2555
138 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
539
17 ก.ค. 2555
139 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานสายแบโซ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
16 ก.ค. 2555
140 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสนามกีฬา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
16 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24