...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1118
06 ต.ค. 2554
162 แผ่นพับประชาสันพันธ์การเลือกตั้งประจำปี 2554 หน้าสอง ดาวน์โหลดเอกสาร
560
06 ต.ค. 2554
163 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
26 ก.ย. 2554
164 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล พ.ศ.2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
28 มิ.ย. 2554
165 โครงการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 มิ.ย. 2554
166 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
493
11 มิ.ย. 2554
167 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
552
24 พ.ค. 2554
168 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลอัยเยอร์เวงร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
401
07 มี.ค. 2554
169 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเอร์เวง เรื่องมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
25 ม.ค. 2554
170 ประมวลจริยธรรม ปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
25 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24