...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
25 ม.ค. 2554
172 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
22 พ.ย. 2553
173 ข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการประปา 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
30 ก.ย. 2553
174 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
22 ก.ย. 2553
175 กระบวนการลดขั้นตอนทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
423
03 ก.ย. 2553
176 แผนป้องกันอุทกภัย 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
03 ส.ค. 2553
177 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
17 มิ.ย. 2553
178 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
10 มิ.ย. 2553
179 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
679
17 พ.ค. 2553
180 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
30 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24