...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2553
672
05 เม.ย. 2553
182 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
08 มี.ค. 2553
183 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลอัยเยอร์เวงร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
389
22 ก.พ. 2553
184 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
20 ก.พ. 2553
185 ประมวลจริยธรรม ปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
25 ม.ค. 2553
186 ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
25 ม.ค. 2553
187 แผนผังปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
18 ม.ค. 2553
188 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
15 ม.ค. 2553
189 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
15 ม.ค. 2553
190 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
10 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24