...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ม.ค. 2553
192 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
519
23 พ.ย. 2552
193 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
23 พ.ย. 2552
194 ประกาศใช้แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
16 ต.ค. 2552
195 ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
617
15 ต.ค. 2552
196 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
07 ต.ค. 2552
197 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
07 ต.ค. 2552
198 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
06 ต.ค. 2552
199 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
06 ต.ค. 2552
200 สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
05 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24