...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
05 ต.ค. 2552
202 รายงานผลการปฏิบัติงาน(ตามแผนยุทธศาสตร์)ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
05 ต.ค. 2552
203 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนส.ค.-ก.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
01 ต.ค. 2552
204 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
01 ต.ค. 2552
205 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
21 ก.ย. 2552
206 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
450
15 ก.ย. 2552
207 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตภาครัฐ 2552 - 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
03 ส.ค. 2552
208 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
17 มิ.ย. 2552
209 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2552 ภาคผนวก ดาวน์โหลดเอกสาร
506
17 มิ.ย. 2552
210 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
12 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24