...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
479
22 ก.พ. 2552
212 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
12 ก.พ. 2552
213 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
496
18 ธ.ค. 2551
214 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
21 พ.ย. 2551
215 เปิดประชุมสภา อบต.อัยเยอร์เวง สมัยที่ 4/2551
2609
14 พ.ย. 2551
216 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2551 (วันที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
455
22 ก.ย. 2551
217 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2551
452
15 ก.ย. 2551
218 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 8/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
08 ก.ย. 2551
219 การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
01 ก.ย. 2551
220 บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญที่ 3/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
591
18 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24