...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
01 เม.ย. 2551
232 การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
31 มี.ค. 2551
233 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
18 มี.ค. 2551
234 บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญที่ 1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
22 ก.พ. 2551
235 บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง สมัยสามัญที่1/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
18 ก.พ. 2551
236 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 8/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
07 ม.ค. 2551
237 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 10/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
01 ม.ค. 2551
238 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
27 ธ.ค. 2550
239 บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่ 9/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
21 ธ.ค. 2550
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
502
28 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24