...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
19 มิ.ย. 2562
22 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปี 2561
238
18 มิ.ย. 2562
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 มิ.ย. 2562
24 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
22 พ.ค. 2562
25 ภัยเงียบจากกล่องโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 พ.ค. 2562
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
06 พ.ค. 2562
27 ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 มี.ค. 2562
28 การลด แยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
20 มี.ค. 2562
29 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
14 มี.ค. 2562
30 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
14 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24