...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แจ้งกำหนดการจัดเก็บภาษี ปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 ม.ค. 2559
72 จดหมายข่าวประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 พ.ย. 2558
73 10 วิธีลดปริมาณขยะในบ้าน
514
05 ก.พ. 2558
74 กำหนดการยื่นชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
30 ธ.ค. 2557
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
547
20 พ.ย. 2557
76 โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ดูแลคนพิการและผู้ดอยโอกาส ประจำปี 2557 (การพับผ้าเช็ดหน้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
1445
04 พ.ย. 2557
77 โครงการประเพณีลอยกระทง 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 พ.ย. 2557
78 สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนการคลังประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 ต.ค. 2557
79 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
366
22 ก.ค. 2557
80 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
337
21 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24