...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 มิ.ย. 2557
82 ขอเชิญแม่บ้าน กลุ่มสตรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
364
01 มิ.ย. 2557
83 ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลอัยเยอร์เวงเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ก.พ. 2557
84 กำหนดการยื่นชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
30 ธ.ค. 2556
85 สรุปขั้นตอนในกาทำงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีด ระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
398
11 ต.ค. 2556
86 ขอเชิญขึ้นทะเบียนผู้อายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
09 ต.ค. 2556
87 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
04 ต.ค. 2556
88 รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 ก.ย. 2556
89 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
20 ก.ย. 2556
90 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทางลงกูโบร์ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
18 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24