...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
50364
22 ต.ค. 2561
2 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
50329
22 พ.ค. 2561
3 มาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50348
14 มี.ค. 2561
4 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50327
23 มิ.ย. 2560
5 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
50326
23 มิ.ย. 2560
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50353
06 ม.ค. 2560
7 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมประปา/ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
50351
23 มิ.ย. 2559
8 ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
50354
23 มิ.ย. 2559
9 ขั้นตอนการขอรับเงินเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
50348
23 มิ.ย. 2559
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
50332
08 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2