...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ก.พ. 2559
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 ม.ค. 2559
13 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 ม.ค. 2559
14 การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 ม.ค. 2559
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2