...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50021
11 ม.ค. 2565
2 ประกาาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50066
08 ต.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50036
08 ต.ค. 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50041
09 ก.ย. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50030
10 ส.ค. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50014
08 ก.ค. 2564
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานน้ำล้น สายฟรีชดราย ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
49944
08 ก.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
50090
06 ก.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50010
08 มิ.ย. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564
50009
07 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68