...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ธ.ค. 2560
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
07 พ.ย. 2560
93 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 ต.ค. 2560
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ต.ค. 2560
95 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ตาม แบบ ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
02 ต.ค. 2560
96 สรุปผลการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
29 ก.ย. 2560
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ก.ย. 2560
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ส.ค. 2560
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ก.ค. 2560
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67