...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
08 พ.ค. 2560
102 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง - ไอเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
252
21 เม.ย. 2560
103 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
19 เม.ย. 2560
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 เม.ย. 2560
105 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
13 มี.ค. 2560
106 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพี่แอ๊ะ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 มี.ค. 2560
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
08 มี.ค. 2560
108 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
06 มี.ค. 2560
109 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 มี.ค. 2560
110 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเถ้าแก่ลี ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
06 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67