...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเถ้าแก่ลี ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
209
21 ก.พ. 2560
112 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการงก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
220
21 ก.พ. 2560
113 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง ม.8 ต.อัยยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
211
10 ก.พ. 2560
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
08 ก.พ. 2560
115 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 ก.พ. 2560
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 ก.พ. 2560
117 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 ก.พ. 2560
118 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
235
19 ม.ค. 2560
119 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
09 ม.ค. 2560
120 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
06 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67