...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
06 ม.ค. 2560
122 ประกาศตรวจการจ้างปฏิทิน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
27 ธ.ค. 2559
123 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
241
21 ธ.ค. 2559
124 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
241
21 ธ.ค. 2559
125 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
241
21 ธ.ค. 2559
126 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
238
21 ธ.ค. 2559
127 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเลาะปาโจ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ธ.ค. 2559
128 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
231
21 ธ.ค. 2559
129 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
230
21 ธ.ค. 2559
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
20 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67