...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 พ.ย. 2559
162 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
25 ต.ค. 2559
163 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
07 ต.ค. 2559
164 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 ต.ค. 2559
165 ซ่อมแซมสะพานน้ำล้นสายบ้าน กม.29 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
29 ก.ย. 2559
166 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
200
23 ก.ย. 2559
167 ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
22 ก.ย. 2559
168 ซ่อมแซมถนนสายอัยเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เ้วง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
21 ก.ย. 2559
169 ซ่อมแซมถนนสายเละฮีเล ม.9 ต.อัยเยอร์เ้วง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
208
21 ก.ย. 2559
170 ซ่อมแซมถนนสายคลองใหญ่ ม.8 ต.อัยเยอร์เ้วง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67