...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
08 ก.ค. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 ก.ค. 2563
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 มิ.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
23 เม.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูโบ๊ะกลาดี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 เม.ย. 2563
16 เชิญมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูโบ๊ะกลาดี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 เม.ย. 2563
17 เชิญมาเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 เม.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 เม.ย. 2563
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 เม.ย. 2563
20 เชิญมาเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 410 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
188
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67