...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 (กม.ที่ 109+300) บ้านอัยเยอร์ควีน ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
239
13 พ.ย. 2558
282 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกม.27- บ้านปิยะมิตร 3 ม.1,7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
07 พ.ย. 2558
283 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
06 พ.ย. 2558
284 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 ต.ค. 2558
285 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตามแบบ ผด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
07 ต.ค. 2558
286 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
07 ต.ค. 2558
287 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
06 ต.ค. 2558
288 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 ต.ค. 2558
289 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 ก.ย. 2558
290 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67