...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนพี่แอ๊ะ ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
234
26 มิ.ย. 2558
332 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสวนพี่แอ๊ะ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
250
26 มิ.ย. 2558
333 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบีจิห์ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
242
26 มิ.ย. 2558
334 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแบฮะ ม.1 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
235
26 มิ.ย. 2558
335 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกวิทย์ ม.6 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
239
26 มิ.ย. 2558
336 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
231
26 มิ.ย. 2558
337 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
05 มิ.ย. 2558
338 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
06 พ.ค. 2558
339 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะวอ ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
16 เม.ย. 2558
340 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67