...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
274
27 มี.ค. 2558
342 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เสง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
27 มี.ค. 2558
343 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
270
23 มี.ค. 2558
344 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 410 (กม.ที่ 106-300 - บ้านอัยเยอร์ควีน) ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
231
23 มี.ค. 2558
345 ประกาศ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 มี.ค. 2558
346 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
09 มี.ค. 2558
347 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 มี.ค. 2558
348 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 ก.พ. 2558
349 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 ก.พ. 2558
350 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
269
09 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67