...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
07 ต.ค. 2562
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
07 ต.ค. 2562
33 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยะโก๊ะปัตตานี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
13 ก.ย. 2562
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 ก.ย. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 ส.ค. 2562
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 ก.ค. 2562
37 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
14 มิ.ย. 2562
38 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
14 มิ.ย. 2562
39 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโตะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
282
10 มิ.ย. 2562
40 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโต๊ะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะล
193
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67