...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 มิ.ย. 2562
42 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชุมชนซาเรกะ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
188
31 พ.ค. 2562
43 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะฮัจเปาะ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
22 พ.ค. 2562
44 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอเซ็งสือแต ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 พ.ค. 2562
45 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอเซ็งสือแต ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 พ.ค. 2562
46 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะฮัทเปาะ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 พ.ค. 2562
47 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 พ.ค. 2562
48 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 กม. 109+300 บ้านอัยเยอร์ควีน ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 พ.ค. 2562
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
08 พ.ค. 2562
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67