...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
12 มี.ค. 2562
72 โครงการซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ กม.38 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
198
12 มี.ค. 2562
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 มี.ค. 2562
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
06 ก.พ. 2562
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 ม.ค. 2562
76 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 กม. 109+300 บ้านอัยเยอร์ควีน ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
194
02 ม.ค. 2562
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 ธ.ค. 2561
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 พ.ย. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 ต.ค. 2561
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67