...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยบูดี ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
13 ม.ค. 2559
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
235
11 ม.ค. 2559
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาอินทร์ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
11 ม.ค. 2559
54 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
09 พ.ย. 2558
55 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน กม.27-บ้านปิยะมิตร 3 ม.1,7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
09 พ.ย. 2558
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
05 ส.ค. 2558
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
292
16 ก.ค. 2558
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางถนนสายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยละลา ดาวน์โหลดเอกสาร
266
13 ก.ค. 2558
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเซ็งยาบี ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
01 ก.ค. 2558
60 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะนิล่าง ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
250
01 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12