...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
13 ธ.ค. 2557
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
08 ธ.ค. 2557
73 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด. ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
285
28 พ.ย. 2557
74 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
287
24 พ.ย. 2557
75 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
15 ต.ค. 2557
76 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายลาตอ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
03 ก.ย. 2557
77 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเปาะวอ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 ก.ย. 2557
78 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายจุฬาภรณ์ฯ 10 - คลองใหญ่ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
29 ส.ค. 2557
79 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนใน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
29 ส.ค. 2557
80 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบาเละฮีเล ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
29 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12