...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นปะเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนจะจัดให้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่ทุกเพศ ทุกวัย และต่างฐานะสามารถสมัครสมานในงานเทศกาลนี้ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลาน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ 13 เม.ย. 2562 อบต.อัยเยอร์เวง ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตำบลอัยเยอร์เวง จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความอบอุ่น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562    อ่าน 134 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**