...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการ"รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" 2562
รายละเอียด :
    

                    ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม อบต.อัยเยอร์เวงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง จัดทำโครงการ"รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ภายใต้โครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ และเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562    อ่าน 125 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**