...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65
รายละเอียด :
    

                  11 มิ.ย. 2562 อบต.อัยเยอร์เวง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับตำบล ในการจัดทำแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจึงจำเป็นต้องใช้เวทีประชาคม ในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**