...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 60-64 (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
รายละเอียด :
    

                   ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม อบต.อัยเยอร์เวง  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2564 (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)  ขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน รับทราบถึงปัญหาความต้องการ  เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของอบต.อัยเยอร์เวง และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2562    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**