...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกายสุขใจ 2562รายละเอียด :
    

             ผู้สูงอายุหรือคนชรา ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึงคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการพัฒนางานด้านสาธารณสุขทำให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้นและมีอายุยืนยาวทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

             30 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขฯ อบต.อัยเยอร์เวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกายสุขใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างคุณค่าในตัวเอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**