...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร 2562
รายละเอียด :
    

                  8 ส.ค 62 สำนักปลัด อบต.อัยเยอร์เวง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียง ความดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562    อ่าน 134 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**