...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาอินทร์ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  รายละเอียด :

             ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาอินทร์ กว้าง 3.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ระยะทาง 350  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 238 คน