...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายยางแดง - จุฬาภรณ์ 10 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายยางแดง - จุฬาภรณ์ 10 กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 9,000  เมตร  ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

                 ซึ่งได้ทำการเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม  2559

                 ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง วี ไอ พี ก่อสร้าง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน