...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  รายละเอียด :

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข        ม .1  ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 223 คน