...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง ของ อบต.อัยเยอร์เวง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน