...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ กม.38 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  รายละเอียด :

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพกม.38  ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 

      ซึ่งได้ทำการเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 

       ผู้ได้รับการคัดเลือก  คือ  มาลีกีรับเหมาก่อสร้าง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 234 คน