...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 541 คน