...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาจ้างโครงการก้อสร้างสะพานเหล็ก (กม.29 หลังบ้านยายแอ๋ว)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก (กม.29 หลังบ้านยายแอ๋ว) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคาวันที่ 15 มีนาคม 2556 นั้น ผู้ีได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน