...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะิอิหม่าม ม.7
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะอิหม่าม ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ระยะทาง 250 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 22 เมษายน 2556 นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 319 คน