...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านปิยมิตร 3 ม.7 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านปิยมิตร 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร (ตามแบบทีี่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 324 คน