...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะอิหม่าม ม.7 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะอิหม่าม ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ระยะทาง 250 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 328 คน